Årsmöte 2022 i föreningen Byutveckling

Styrelsen i Byutveckling i Hedeviken ek. för. meddelar härmed att ordinarie årsstämma äger rum tisdagen den 24 maj kl. 19 på Trosavik. Samtidigt påminns om att medlemmarnas motioner till stämman behöver finnas styrelsen tillhanda senast den 28 februari. Välkommen!

Årsmöte | GAF (Golf Administratörernas Förening)