Slöjdcafè vintern 2018

Slöjd Cafè
4/1, 18/1 och 1/2 kl 12.30  (udda torsdagar)
Lunch/Fika finna att köpa. Ta med ditt arbete och kom!
arr: Trosavik, Vuxenskolan