Hedevikens IF

 

Bli medlem i Hedevikens IF och stötta vår anrika förening, aktivt eller passivt bestämmer du!
Årsavgift 2017 (höjning på g…)
Familj: 150 kr
Enskild: 50 kr
Betalas till Bankgiro 627-8329

 

IOGT- lokalen  hyrs ut till såväl privatpersoner som föreningar. Hyreskostnaden 1000:-/dygn de första två dygnen och vid hyra minst tre dygn 750:-/dygn. Bokas genom Per Myhr, 070-3764479

Peter Myhr och Örjan Grym arrangerar kommunskidan under fem torsdagskvällar i februari-mars.  Elljusspåret kommer igång under vintern, till gagn för många.

Inomhus, på IOGT-lokalen: Skogsjudo (grapling) torsdagar, Bågskytte tisdagar, Pingis (nytt bord inköpt) vid intresse, träningspass.

Träningsredskap tex hantlar,

Kontakta Per Myhr, Håkan Grym, Jon Långström, Emma Olsson, Peter Myhr eller Stina Hedengran om du/ni som medlem  vill låna lokalen för aktivitet. Lämna lokalen i det skick den var när du/ni kom in (städning, ordning etc).

 

Verksamhet 2015: Som vanligt hade HIF huvudansvaret för metartävlingarna i juli och arrangerade dessutom en av dem. Fram på höstkanten deltog också ett gäng från idrottsföreningen i Älvstädar-SM genom att under några timmar plocka skräp efter Ljusnan i Hede, en insats som gav 10000:- till föreningens kassa, ett tillskott som gott och väl räckte till att täcka kostnaden för fiberindragning i gt-lokalen. Idrottsföreningen har även, med hjälp av inkomsten från metartävlingarna, varit med och finansierat en ny ljudanläggning, som redan flera gånger har kommit väl till pass. Dessutom har HIF tillsammans med andra föreningar i byn under året införskaffat en hjärtstartare.

Hedevikens IF är som så många andra föreningar helt beroende av ideella insatser för att verksamheten ska kunna hållas i gång. Ett stort tack till alla som på ett eller annat hjälpt till under året!

År 2015 har styrelsen, som bestod av Per Myhr, Håkan Grym, Marie Persson och Björn Eriksson, haft en handfull officiella möten. Kassör utanför styrelsen var Kristina Hedengran. Hon var även tillsammans med Per-Erik Persson styrelsesuppleant.

Slutligen kan noteras att år 2015 betalade 33 familjer och 23 enskilda in medlemsavgift till idrottsföreningen, vilket faktiskt innebär ett avbrott i de senaste årens vikande trend.

Fotbollslaget, det blåvita Hedevikens IF, anno da zu mal
Fotbollslaget, det blåvita Hedevikens IF, anno dazumal

 

Kommentera