Fritid

Vintern är här och därmed många möjligheter till vinteraktiviteter. Längdåkning tex. Skidspår längs Promillevägen på södra sidan Ljusnan dras av skoterklubben med jämna mellanrum. Undvik skoteråkning i spåren. Finns skoterled i närheten.
Sonfjällets Nationalpark med Nyvallens Fäbod
Hedeviken är den naturliga inkörsporten till Sonfjällets nationalpark. Följ skyltar från väg 84 över Ljusnebron via Sörviken och efter en dryg mil är du framme vid foten av Sonfjället och nationalparken.

Våganbadet, vid Sonfjällscampen, naturskönt belägen vid Ljusnan med utsikt över Sonfjället.

Fina sandstränder hittar du också längs Ljusnan vid tex Stavsjön, helt nära väg 84.

Kyrkstigen
Gå kyrkstigen Sörviken – Hede el. vice versa.  En lätt vandring, en knapp mil på nyuppmärkt gammal stig. Den användes av Sörviksborna redan på 1540-talet, när första kyrkan i Hede byggdes. Sen användes den ända fram till 1950 när bron över Ljusnan byggdes. Kyrkstigen användes även för andra ändamål sommarhalvåret, tex när större inköp i Hede gjordes som krävde hästtransport. Stigen börjar strax utanför Sörviken, efter vägen mot Sonfjället. Ta gärna med matsäck, eller titta in på Trosavik säljer kyrkstigsmacka att ta med.

Bron över Vågannoret
Sommarpromenera efter Ljusnan med Sonfjället som ”fondtapet”.
Det finns ett flertal bäverhyddor efter älven, samt en rik växtlighet.
Från campingen och tillbaka, efter gamla landsvägen är det 4 km, det är en bra motionssträcka.

Hedevikens fiske på Facebook

Bra fiskelänk om Hedeviken
Fiskevårdsområden i Härjedalen på Facebook

Rastplatsen vid Valmen
En naturskönt belägen rastplats vid Valmen nära Sonfjället och nationalparken. Utrustad med grillplats, och vindskydd. Ta med fika-korgen, sväng av österut på Sörviken, skyltat Valmdalen.

I Vikarbladet kan du läsa mer om det som händer

Kommentera