Ett steg till i viken 4 mars

Vi träffas 4 mars kl 18.30 på Trosavik!
Ärenden: Planering inför sommaren! Dags nu om vi ska kunna vara med i
olika ”tidningar” ! Dest. Vemdalen, Turistverksamheter mm
Kvarndagen
Metartävlingar
Hedeveckan
Övrigt som händer i Viken!

Viktigt att alla föreningar är representerade denna kväll!

Alla välkomna!  Kathy o Gunvor