Ett steg till i Viken 3 mars

Ett steg till i Viken och Kvarndagsplanering

Tisdagen 3 mars kl 18.30 på Trosavik

  • Nytt år, nya möjligheter att utveckla, gå vidare i byn!
  • Vad har respektive förening på gång?
  • Hur och med vad kan vi alla i byn hjälpas åt?
  • Vad händer vinter, vår, sommar, höst?

Kvarndagen?

Sommaraktiviteter?

Kruskalas?

Metartävlingar?

Vikarruset?

Byvandring?

Årsmöten?

GT-lokalens vara eller inte vara?

Övriga önskemål och tips