Ett steg till i Viken 20 september

Hej
Ett steg till i Viken är regelbundna träffar med föreningarna i byn och andra som är intresserade av Hedevikens ”nästa steg” som kan vara händelser i morgon eller längre fram i tiden, kort sagt att vår by lever vidare.
Föreningar/ företag i Hedeviken träffas 2-3 ggr /år.

Dags igen nu! Ett Steg till i Viken träff 20 september kl 19.00 på Trosavik

Ärenden:
Utvärdering av sommaren.
På G nu under hösten/ vintern
Bygdemedelsansökan.
Övrigt.

Sprid gärna vidare! Alla Välkomna!
Bra om alla föreningar är representerade!

Möt upp alla!
Kathy o Gunvor