Byutvecklingsgruppen

Byutvecklingens styrelse:
Hedevikens byutveckling har följande styrelse:
Stig Linner, ordf.
Gunilla Rolandsdotter
Gunnar Mobacke
Pernilla Eriksson
Agneta Långström
Suppleanter: Stina Hedengran, Camilla Westlund
Kassör utanför styrelsen: Alice Bäck

Vill du bli medlem? Årsavgiften för 2019 är 150:- och sätts in på konto 5377-5870. Glöm inte ditt namn. Medlemmar kan lämna in motioner före mars månads utgång.
Mer om byutvecklingsgruppens arbete för byn.

PER MYHRS MINNE
Önskar ni hedra någons minne, öppnades Per Myhrs Minne enligt önskemål av Per Myhr vid hans bortgång. Medlen går till glädje för Hedeviken och Trosavik och förvaltas av Hedevikens Byutveckling.
Tänk gärna på Pehr Myhrs minne när ni vill hedra någon. Gåvan förmedlas genom Trosavik eller genom insättning på Byutvecklingens konto 5377-5870. Skriv namnet på den ni hedrar samt vem gåvan kommer ifrån.

Per Myhr, alltid med byns bästa för ögonen.
Per Myhr, alltid med byns bästa för ögonen.

Lämna ett svar