Byutvecklingsgruppen

Byutvecklingens styrelse 2020:
Hedevikens byutveckling har följande styrelse:
Gunnar Mobacke, Pernilla Eriksson, Anders Taflin, Sara Stridh och Jim Bäck. Ordförande fram till 31/12 2020 är Gunnar, därefter Anders, enligt beslut på det konstituerande mötet.

Suppleanter: Camilla Westlund, Gunilla Blix och Birgitta Johansson.
Kassör utom styrelsen: Alice Bäck

Vill du bli medlem? Engångsinsatsen i ekonomiska föreningen är 150:-. Sen betalar du varje år en årsavgift. Kontot är 5377-5870. Glöm inte ditt namn och adress. Medlemmar kan lämna in motioner före mars månads utgång.
Mer om byutvecklingsgruppens arbete för byn.

PER MYHRS MINNE
Önskar ni hedra någons minne, öppnades Per Myhrs Minne enligt önskemål av Per Myhr vid hans bortgång. Medlen går till glädje för Hedeviken och Trosavik och förvaltas av Hedevikens Byutveckling.

Tänk gärna på Pehr Myhrs minne när ni vill hedra någon. Gåvan förmedlas genom Trosavik eller genom insättning på Byutvecklingens konto 5377-5870. Skriv namnet på den ni hedrar samt vem gåvan kommer ifrån.

Per Myhr, alltid med byns bästa för ögonen.
Per Myhr, alltid med byns bästa för ögonen.

Lämna ett svar